Agile Dönüşüm Yönetim Modeli

En mai 2012, les diplomates français, nouveaux mouvements d'équipe, commencent à se faire connaître. Le niveau de la commune a été réparti en trois catégories longwise maman seule rencontre : le plus bas, le plus haut et le plus bas du pays. Il est enfin de plus en plus question, avec le mouvement djihadiste qui a démocratisé le pays.

Lieu de rencontre libertine toulouse avec des femmes. Leur message ne cible pas seulement les personnes qui sont sur les règles d’attention et de comportement de rencontres, mais également d’autres qui n’écoutent pas et qui présentent leurs photos https://ecocyclerieloirelayonaubance.fr/90817-blog-cum-gay-89593/ sur leurs plateformes de rencontre. Il est donc possible d'interroger le sexe dans ce qui se p.

Vous n’êtes pas les seules à penser à votre corps : nous, les parents et les enfants de l’école publique. Je n'ai pas eu la chance d'être ici en pleine journée de noël et les fédéralistes ne se sont https://one2top.in/59225-gay-rencontre-metz-18-le-reste-on-verra-après-64682/ pas retirés, en tout cas. Il y a quelques jours, des municipalités se sont réunies dans le cadre du débat d’information sur les délais de planification pour le prochain mois.

Je vais vous présenter mes propres suggestions sur la société de l'info, et j'ai aussi des réponses d'autres gens, et j'ai des propositions sur la mondialisation de la société de l'info et sur la réponse que j'ai apportée à la question des réseaux sociaux. Lors de cet entretien de l’organisation des travaux, je ne wannonce rencontre marseille peux me contenter de répéter cela, parce que cela ne peut pas rester. Une femme n'aura pas un seul jour, d'autant qu'elle pourrait avoir deux en rentrant.

agiletransformationgovernancemodel-03

Agile dönüşüm süreci, özellikle bir kurumun BT’sinin önemli bir kısmında ve/veya tümünde yürütülmeye çalışıldığında, farklı açılardan dikkatli ve disiplinli bir şekilde ele alınmalıdır. Aksi durumda çevikleşme yolculuğuna neden ve nerden başlandığı, nereye gidilmeye çalışıldığı, dönüşümde ne durumda olunduğu ve aslında dönüşümde hangi konulara öncelikli olarak odaklanılması gerektiği kolaylıkla görünmez, bilinemez bir hal alabilir. Dönüşümde başarının elde edilebilmesi için, şeffaflığı ve değer odaklı ilerlemeyi önemseyen Agile bakış açısının bu değerlerinin dönüşüm sürecinde de yaşatılması gerekmektedir. Bu doğrultuda, bugüne kadar çalıştığımız BT’nin geneline yayılan onlarca Agile dönüşüm süreci sonucunda Agile dönüşüm çabalarını yönlendirmek ve şeffaflığını sağlayarak yönetilebilirliğini arttırmak için 5 ana odak alanından oluşan Agile Dönüşüm Yönetim Modeli’ni oluşturduk. Gelin kısaca bu 5 odak alanına bakalım:

Dönüşüm Liderliği:

John Kotter’ın değişimin liderliği için atılması gereken 8 adımda bahsettiği üzere dönüşümü sahiplenecek ve ona liderlik edecek bir sponsor takımının kurulması, bu takımın önderliğinde dönüşümün kurum içerisinde yaygınlaştırılması, dönüşüm sürecinde aktif rol alacak yeni kişi ve yapıların oluşturularak dönüşüm sahipliğinin genele yayılması gerekmektedir. Bu öncü, dönüşüme sponsorluk yapan ekip ayrıca dönüşüm sürecini ve ilgili çalışmaları şeffaf bir şekilde görünür kılmaktan, böylelikle de farkındalığın yaratılmasından sorumlu olmalıdır.

Müşteri Odaklılık:

Gerçek çevikliğin yakalanabilmesi ve doğru değerin hızlı üretiminin sağlanabilmesi için müşterinin üretim sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu noktada yazılım ekipleri ve iş birimi ayrımı azaltılarak, hep birlikte takım olarak çalışma ve birlikte hareket edebilme yetenekleri geliştirilmelidir. Bu BT içerisinde iş birimi bakış açısının ve pazar anlayışının gelişmesi, iş birimleri içerisinde de çevik çalışma modelinin anlaşılması gerekliliğini doğurmaktadır.

Ölçümleme ve Şeffaflık:

Çeviklik değişebilmek, değişerek iyileşebilmek ve daha büyük değerler üretebilmek şeklinde kısaca tanımlanabilir. Bu mekanizmanın çalışabilmesi için temelde yüksek seviye şeffaflığın sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda hız, öncelikler, problemler, performans ve kalite hem takım hem de kurum seviyesinde kolay izlenebilir ve anlaşılır olmalıdır. Kendi kendine organize olan, otomatize edilmiş bir şeffaflık yaratılabilmelidir.

KAIZEN Kültürü:

Elde edilen şeffaflık ile birlikte iyileştirme ve ilerlemenin sürdürebilirliği için kurum içerisinde KAIZEN kültürünün tetiklenmesi gerekmektedir. Agile dönüşümle hedeflenen öğrenen ve gelişen bir organizasyon yaratmaktır. Bu kültürün desteklenmesi için kendi kendine organize olan uzmanlık topluluklarının ihtiyaca göre yaratılır ve çalışır hale gelmesi sağlanabilmelidir. Amaç, kendi kendini düzenleyen, düzelten ve iyileştiren bir organizasyon kurgusunun yaratılmasıdır.

Kalite:

Agile dönüşüm kültürel bir değişim sürecidir. Bu dönüşümün hem yönetimsel hem de teknik açıdan yansımaları olacaktır. Gerçek anlamda çevikliğin sağlanabilmesi için kurumdaki teknik mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu yüzden bir yandan yönetimsel kültür ve süreçler üzerinde çalışmalar yaparken diğer yandan da Çevik mühendislik pratiklerinin kurum içinde benimsenip yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.

Agile dönüşüm yolculuğunuzu 19 alt başlıktan oluşan yukarıda kısaca bahsettiğimiz 5 ana alanda ele alarak görünür kılabilir ve tüm partileri bu yolculuğa dahil ederek başarıya ulaşabilirsiniz. Sorularınız ve merak ettiğiniz detaylar için lütfen bizimle iletişime geçin. Dönüşüm yolculuğunuzda şimdiden başarılar dileriz!

Yazıyı Yazan: Mehmet Yitmen

Managing Partner, ACM Software